ATO: Hekimlerin %91’i şiddete uğruyor

Ankara Tabip Odası (ATO), son dönemlerde doktorlara yönelik şiddet ve baskı olaylarının artmasının nedenlerini araştırdı. Bu kapsamda bir anket çalışması yapan ATO, ilginç sonuçlara ulaştı. Kamu ve özel okullarda görev yapan 800 hekimin yer aldığı ankette, doktorların %91’i çalışma hayatları boyunca en az bir defa sözlü, %26’sı da en az bir defa fiziksek şiddete maruz kaldıklarını belirtti. Araştırma sonucunda, fiziki şiddette bulunan saldırganların %18’inin, “üniversite mezunu” olması dikkat çekti.

Araştırma kapsamında, fiziki şiddetin yalnızca sağlık bakanlığı’nın girişimleriyle önlenemeyeceğini kaydeden hekimlerin %99’u, sağlıkta şiddetin azaltılması için Türk Tabipler Birliği, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Ankara Tabip Odası, hekimlerle yapılan araştırmaların Türk Tabipler Birliği’nin verileriyle ve söyledikleriyle birebir uyduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın hızlı bir şekilde adım atmasını ve TCK’ya “Dr. Ersin Arslan Sağlıkta Şiddeti Önleme Maddesi”ni eklemesini istedi.

Yapılan ankette, hekimlerin %98’i siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan beyanlarının, hekime yönelik şiddeti artırdığını düşünüyor. Hekimler, performansa dayalı ödeme sistemi, aşırı hasta yükü, hastaların yüksek beklentisini, katkı, katılım, reçete, randevu, yeşil alan gibi uygulamalarının da insanları sağlık çalışanlarına karşı şiddete yönelttiğini belirtiyor.

Ankara Tabip Odası Hekime Yönelik Şiddetin Boyutları ve Nedenleri Anketi’ne göre

ŞİDDETİN BOYUTLARI NEDİR?
Saldırıya uğramamış hekim yok!
Kamuda, özelde, ASM’de, tıp fakültesinde, pratisyeniyle, asistanıyla, uzmanıyla Ankaralı 800 kadar hekimin;

 • %91’i çalışma yaşamı boyunca en az bir kez SÖZLÜ ŞİDDETE,
 • %26’sı çalışma yaşamı boyunca en az bir kez FİZİKSEL ŞİDDETE maruz kalmıştır.

KİM SALDIRIYOR?
Hekime şiddet eğitim dinlemiyor!

 • Saldırganların %18’i üniversite mezunudur.
 • Saldırganların %33’ü 20-29 yaş aralığındadır.

ŞİDDET ARTIYOR MU?
Şiddet her yerde artıyor.

 • Hekimlerin %98’i, toplumda her alanda şiddetin giderek arttığını düşünmektedirler.
 • Hekimlerin %99’u, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığını düşünmektedirler.

SAĞLIKTA ŞİDDET NEDEN ARTIYOR?

 • Hekimlerin %98’i, siyasilerin, hekimlerin halkın gözündeki saygınlığını azaltan beyanlarının hekime yönelik şiddeti arttırdığını düşünmektedirler.
 • Hekimlerin %97’si, siyasilerin, sağlık sistemindeki sorunların sebebi olarak kamuoyuna hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ettiğini düşünmektedirler.
 • Hekimlerin %84’üne göre, performansa dayalı ödeme sistemi hekime yönelik şiddeti arttırmaktadır.
 • Hekimlerin %96’sına göre, aşırı hasta yükü hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmaktadır.
 • Hekimlerin %92’si, hastaların yüksek beklentisinin sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedir.
 • Hekimlerin %94’ü, SABİM’in sağlıktaki sorunların kaynağı olarak hekim ve sağlık çalışanlarını işaret ederek, sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedir.
 • Hekimlerin %79’u, katkı, katılım, reçete, randevu, yeşil alan gibi uygulamaların sağlık alanında şiddeti arttırdığını düşünmektedirler.

BU SORUNU BAKANLIK TEK BAŞINA ÇÖZEBİLİR Mİ? NASIL YAPMALI?

 • Hekimlerin %63’ü, Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü politikalar ile sağlık alanında şiddet sorununun çözülebileceğini düşünmemektedir.
 • Hekimlerin sadece %26’sı, Meclis Araştırma Komisyonu ve Bakanlığın çıkardığı “Sağlıkta Şiddet Yönetmeliğinin” şiddet olgularının azaltılmasında etkili olacağını düşünmektedir.
 • Hekimlerin %96’sı, sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB’nin önerilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünmektedir.
 • Hekimlerin %99’u, sağlıkta şiddetin azaltılması için TTB, hasta dernekleri, sendikalar ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak hareket etmesi gerektiğini düşünmektedir.

Bu verilerin tümü aslında TTB’nin ve tabip odalarının yıllardır söyledikleriyle tamamen örtüşmektedir. Aklın yolu birdir.
Sağlık Bakanlığı’nı, Hükümeti, TBMM’yi, TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’nu bu verileri görmeye ve TTB’nin -artık herkesin ezbere bildiği- YEDİ ACİL talebine uygun politikalar geliştirmeye,
TCK’ya “Dr. Ersin Arslan Sağlıkta Şiddeti Önleme Maddesi”ni eklemek üzere çalışmaya çağırıyoruz.

İLGİLİ YAZILAR

10,259BeğenenlerBeğen
11,061TakipçilerTakip Et
8,931TakipçilerTakip Et

TUS’da Başarının Yol Haritası

Hayatta attığın her adım sana özel olmalı Sen gülmelisin hayatına Sen tutmalısın yüreğinde geleceğini Hüzün de neymiş , ne işe yarar ki? Ben yapamam diyerek, ne kadar adım...