Reflü Tedavisinde Hangi Yöntem Daha Etkili?

NANTES – Günümüzde gastroözofageal reflü hastalığının (GÖRH) tedavisinde kullanılan antireflü rejimlerinin değerlendirildiği bir çalışmada, proton pompa inhibitörü ezomeprazol verilen veya laparoskopik antireflü cerrahisi (LARS) yapılan hastaların birçoğunda hastalığın 5 yıl süreyle gerilediği saptandı. Araştırmacılar, 5. yılın sonunda LARS grubunda hastaların %85’inde ve ezomeprazol grubunda hastaların %92’sinde remisyon gözlemledi.

GÖRH, mide asidinin özofagusa anormal reflüsü sonucunda ortaya çıkan, yüksek oranda yaygın olan kronik bir hastalıktır. GÖRH, hastaların sağlık ile ilişkili yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve iş verimliliğini düşürür. Tedavi kapsamında uzun süreli ilaç tedavisi (proton pompa inhibitörü gibi [PPİ]) veya cerrahi (laparoskopik antireflü cerrahisi [LARS]) düşünülebilir. Bazı hastalar uzun süre ilaç kullanmak istemeyebilir ve antireflü cerrahisini tercih edebilir. GÖRH’ün uzun süreli tedavisinde ilaç tedavisi ve LARS’ı karşılaştıran çok az sayıda çalışma mevcuttur.

Fransa Nantes Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Jean-Paul Galmiche ve arkadaşları, asit baskılayıcı tedaviye iyi yanıt veren kronik GÖRH hastalarında, idame tedavisi olarak PPİ ezomeprazol ile (gerektiğinde doz ayarlaması yapılarak) standart LARS’ın etkinliğini karşılaştıran bir çalışma yaptı. Ocak 2001 ve Nisan 2009 yılları arasında, 5 yıl süren bu randomize çalışma, 554 hastanın katılımıyla, 11 Avrupa ülkesindeki üniversite hastanelerinde yürütüldü. 20-40 mg/gün ezomeprazol verilen 192 hasta ve LARS yapılan 180 hasta dahil olmak üzere, toplam 372 hasta 5 yıl süreyle takip edildi. Çalışmanın primer sonlanım noktası, tahmini remisyon oranları ile ifade edildiği üzere, tedavi başarısızlığına kadar geçen süreydi (LARS için asit baskılayıcı tedavi için gerekli olan kriterler geçerliydi; ezomeprazol için doz ayarlaması sonrasında semptomların yeterli düzeyde kontrol edilememesi kriteri geçerliydi).

Araştırmacılar, 5. yılın sonunda LARS grubunda hastaların %85’inde ve ezomeprazol grubunda hastaların %92’sinde remisyon gözlemledi. Ezomeprazol grubunda bildirilen reflü ve mide asidinin yukarıya doğru çıkması gibi şikayetlerin oranı 5 yıl önceki gibiydi; LARS grubunda ise bu oran daha düşüktü.

5. yılda mide asidinin yukarıya doğru çıkması, LARS grubuna kıyasla, ezomeprazol grubunda daha kötüydü (sırasıyla %2’ye kıyasla %13). Ancak reflünün şiddeti (%8’e kıyasla %16), epigastrik ağrı (%18’e kıyasla %18) veya diyare (%16’ya kıyasla %15) açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktu. 5. yılda ezomeprazol grubuna kıyasla, LARS grubunda disfazi (yutkunma güçlüğü) daha fazlaydı (sırasıyla %5’e kıyasla %11). Bununla birlikte, LARS grubunda karında şişlik (%28’e kıyasla %40) ve flatulans oranı da (%40’a kıyasla %57) daha yüksekti.

Çalışmada 5 yıl boyunca LARS grubundaki hastaların %28.6’sında; ezomeprazol grubundaki hastaların %24.1’inde ciddi advers olaylar görüldü. Bu geniş ölçekli, randomize çalışma, günümüzde kullanılan modern antireflü tedavileri ile (ilaç veya cerrahi), 5 yılda remisyon elde edilebileceğini ortaya koydu.

KAYNAK: Laparoscopic Antireflux Surgery vs Esomeprazole Treatment for Chronic GERD: The LOTUS Randomized Clinical Trial. J.-P. Galmiche, J. Hatlebakk, S. Attwood, C. Ell, R. Fiocca, S. Eklund, G. Langstrom, T. Lind, L. Lundell. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 2011; 305 (19): 1969 DOI: 10.1001/jama.2011.626

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://jama.ama-assn.org/content/305/19/1969.full.pdf
Medikal Akademi

İLGİLİ YAZILAR

10,259BeğenenlerBeğen
11,061TakipçilerTakip Et
8,931TakipçilerTakip Et

TUS’da Başarının Yol Haritası

Hayatta attığın her adım sana özel olmalı Sen gülmelisin hayatına Sen tutmalısın yüreğinde geleceğini Hüzün de neymiş , ne işe yarar ki? Ben yapamam diyerek, ne kadar adım...