Tıp Merkezleri Yönetmelik Taslağında Öngörülen Değişiklikler

Dr. Erkin Göçmen’in yazısı…

Bir çok tıp merkezinin gözü yayımlanması beklenen yeni yönetmelikte. Çoğu tıp merkezinin faaliyetine devam edip edemeyeceği ve edecekse hangi koşullarda devam edeceği bu yeni yönetmelikte belli olacak. Elbette yeni düzenlemenin ne getirip götüreceği Resmi Gazetede yayımlanınca kesinlik kazanacak. Zira yönetmeliklerin ve tüzüklerin hazırlanması süreci kanunlar gibi şeffaf değil. İlgililerin bu konuda gelişmeleri izlemelerine imkan tanıyan bir düzenleme mevcut değil. Ancak yönetmeliklerin hazırlanması süreci genelde bir taslak metin baz alınarak ürütülüyor. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişikliğe giden yeni yönetmeliğe esas teşkil edecek yönetmelik taslağının çerçevesi de aşağı yukarı belli oldu.

Henüz resmiyet kazanmayan yönetmelik değişiklik taslağıyla getirilen yeni düzenlemeler, bazı ilaveler olması ihtimali de bulunmakla beraber, genel hatlarıyla şöyle:

Yönetmeliğe uyum süreci uzayacak
Halihazırda, önceki yönetmeliğe göre faaliyet gösteren tıp merkezlerinin, 31.12.2013 tarihine kadar 15.02.2008 tarihli yeni Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almaları gerekiyor. Merkezlerin en büyük beklentisi bu sürenin uzatılması. Taslak Yönetmelik metninde, süre konusunda koşullu esnekliğe gidilmesi öngörülüyor. Taslağa göre, mevcut merkezler Yönetmeliğe uyum sağlayacaklarını yazılı olarak taahhüt ederlerse, kendilerine en geç bir yıl içerisinde ön izin almaları ve ön izin tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ruhsat almaları için ek süre verilecek ve merkezler bu süre içerisinde mevcut binalarında faaliyetlerine devam edebilecek. Özetle üç yıllık bir koşullu süre uzatımı söz konusu olacak.

Tıp merkezlerinde otopark zorunluluğu kalkıyor
Tıp merkezleri için getirilen bina ve fiziki mekan şartları arasında en ciddi sorunlardan birisi Otopark Yönetmeliğine uyum sorunu. Taslak bu hususta da bir yumuşama öngörüyor. Düşünülen yeni düzenlemeye göre, tıp merkezlerinde hasta ve hasta yakınları ile sağlık kuruluşu çalışanları için gerekli otopark hizmeti, kuruluşa en fazla 250 metre mesafede bir otopark sağlamak suretiyle verilebilecek. Hatta bu konuda belirtilen mesafenin biraz daha uzatılması da ihtimal dahilinde.

Tıp merkezlerine müstakil bina zorunluluğu kalkıyor
Mevcut düzenlemede, tıp merkezleri, ahşap olmamak kaydıyla, sadece müstakil binalarda kurulabiliyordu. Yeni Yönetmelikte, tıp merkezleri için ahşap olmayan ve yapı kullanma izin belgesi olan binalarda açılma şartı devam edecek ancak, tıp merkezleri müstakil binaların yanı sıra bina girişinden itibaren tüm bölümleri bütünlük arzeden ve tüm katları tıp merkezince kullanılan, binanın müstakil girişli bloklarında da kurulabilecek. Özetle site şeklinde yapılanmış toplu yapılarda bir blokta veya binada tıp merkezi kurulabilecek.

Cerrahi olmayan merkezlerde asansör şartı kalkıyor
Taslak metnine göre, cerrahi uygulama yapmayacak tıp merkezlerinde sedye asansörü zorunluluğu da kaldırılıyor. Bunun yerine, hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını temin edecek şekilde TSE standartlarına uygun bir adet tekerlekli sandalye asansörü olması yeterli sayılıyor.

Tıp merkezi sahipliğinde doktor olma şartı kalkıyor
Mevcut düzenlemede tıp merkezleri, sadece mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan hekimler veya hekim ortaklıkları tarafından açılabiliyor. Yeni düzenlemede, bu kural değişiyor ve tıp merkezlerinin gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince açılabileceği hükmü getiriliyor. Poliklinikler için hekim ve hekim ortaklıklarınca açılabilme şartında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Bu yeni uygulama ile tıp merkezi sahiplerinin vefatı halinde, mirasçıların merkezin faaliyetini devam ettirebilme koşullarını belirleyen kuralların da bir anlamı kalmadı. Zira, bu kurallar mirasçıların hekim olmaması ihtimalinde anlam kazanıyordu. Tıp merkezine sahip olabilme hakkının hekim olmayanlara tanınması ile bu hükümler de boşlukta kalacağı için taslakta bu kurallar da yürürlükten kaldırılıyor.

Merdiven ve koridorlar
Mevcut Yönetmelikte, tıp merkezlerindeki merdivenlerin rıht yüksekliğinin 16-18 cm. basamak genişliğinin 30-33 cm ve merdiven ve sahanlık ölçüsünün en az 130 cm olması gerekiyor. Yeni Yönetmelikte rıht yüksekliği ve basamak genişliği şartının kaldırılması ve sahanlık ölçüsünün en az 120 cm ye indirilmesi öngörülüyor.

Merkez isterse teknik inceleme ekibine tabip odaları da dahil edilebilecek
Taslağa göre, merkezlerin denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere oluşturulan Teknik İnceleme Ekibine, ilgili kuruluşun talebi olursa, tabip odası temsilcisi ve sağlık kuruluşları alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci yer alabilecek. Başlangıçta bu heyete sadece Dernek temsilcisi dahil edilmişti. Bunun üzerine bir davada Danıştay “neden tabip odası temsilcisi yok” dedi. Bakanlık da zorunlu olarak tabip odalarını da heyete dahil ediyor.

Özetle taslakta yer alan değişiklikler böyle. Yukarıda da değindiğimiz gibi bunlara yenileri de eklenebilir. Uygulamanın tıp merkezlerini ne ölçüde memnun edeceğini zaman içinde değerlendirebileceğiz. (Kaynak: Medikal Akademi)

İLGİLİ YAZILAR

10,259BeğenenlerBeğen
11,061TakipçilerTakip Et
8,931TakipçilerTakip Et

TUS’da Başarının Yol Haritası

Hayatta attığın her adım sana özel olmalı Sen gülmelisin hayatına Sen tutmalısın yüreğinde geleceğini Hüzün de neymiş , ne işe yarar ki? Ben yapamam diyerek, ne kadar adım...