test

ORIGIN: İnsülin glarjin tip 2 diyabet gelişimini %28 yavaşlatıyor

Sanofi, diyabet öncesi ve erken dönem diyabette dünya’nın en uzun randomize klinik çalışması olarak gösterilen ve 6 yıldır devam eden dönüm noktası niteliğindeki ORIGIN adlı (Başlangıç Glarjin Müdahalesi ile Sonuç Azaltımı) çalışmanın sonuçlarını bugün açıkladı. Çalışma dünya çapında, pre-diyabetik ya da erken dönem tip 2 diyabetli ve yüksek kardiyovasküler riskli 12.500 katılımcıyı kapsarken katılımcılardan 6.264’ü açlık normoglisemisine ulaşmak için titre edilmiş insülin glarjini almak üzere randomize edilmişti. Çalışmanın sonuçları insülin glarjinin pre-diyabetten (BAG, BGT) tip 2 diyabet gelişimini %28 yavaşlattığını gösterdi.

ORIGIN çalışmanın sonuçlarına göre, Lantus (insulin glarjin [rDNA kökenli] enjeksiyon) standart bakım ile karşılaştırıldığında tedavi süresince kardiyovasküler (KV) sonuçlar üzerine anlamlı olarak pozitif veya negatif bir etki gösteriyor. Ayrıca sonuçlar, insulin glarjinin pre-diyabetten tip 2 diyabete olan gelişimi yavaşlattığını göstermekte ve insulin glarjin kullanımı ile artmış kanser riski arasında bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. Çalışma bulguları Amerikan Diyabet Birliği’nin 72. Bilimsel Toplantısı’nda sunuldu ve ayrıca New England Journal of Medicine (NEJM) dergisinde online olarak yayınlandı.

ORIGIN, kardiyovasküler sonuçlar üzerinde standart bakıma karşı insülin glarjin ile tedavinin etkilerini değerlendirmek için tasarlanmış altı yıllık bir randomize klinik çalışma olarak tanımlanıyor. Çalışma dünya çapında, pre-diyabetik ya da erken dönem tip 2 diyabetli ve yüksek kardiyovasküler riskli 12.500 katılımcıyı kapsamış olup, bu katılımcılardan 6.264’ü açlık normoglisemisine ulaşmak için titre edilmiş insülin glarjini almak üzere randomize edilmiştir. Eş birincil sonlanım noktaları kardiyovasküler ölüm ya da ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü ya da ölümcül olmayan inmenin bileşimi ve kardiyovasküler ölüm ya da ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü ya da ölümcül olmayan inme ya da revaskülarizasyon prosedürü ya da kalp yetmezliği için hastaneye kaldırılmanın bileşiminden oluşmaktadır.

McMaster Üniversitesi, Hamilton, Ontario/Kanada’da çalışan ve ORIGIN çalışmasının Baş Araştırmacısı olan Dr. Hertzel Gerstein konuyla ilgili şunları söyledi: “Şimdi, gelecekteki sağlık sonuçları ile ilgili olarak, insülin glarjin hakkında diğer herhangi bir şeker düşürücü ilaca nazaran daha fazla bilgiye sahibiz. Özellikle, mükemmel glisemik kontrolü korumakta, disglisemi ilerlemesini yavaşlatmakta ve uzun dönemli hiçbir ciddi sağlık etkisi bulunmamaktadır. Dahası, akademik olarak öncülük edilen ve analizi yapılan bu çalışma, endüstri ve akademi arasındaki işbirliğinin mükemmel bir örneğidir.”

ORIGIN, çalışma süresi boyunca erken dönem disglisemiye sahip olan bu katılımcılarda açlık normoglisemisine ulaşmanın kardiyovasküler sonuçları etkilemediğini gösterdi (ilk eş birincil sonlanım noktası: Tehlike Oranı [Risk oranı(hazard ratio), HR]: 1,02; p = 0,63, Anlamlı Değil; ve ikinci eş birincil sonlanım noktası: HR: 1,04; p = 0,27, Anlamlı Değil).

İnsülin glarjin, 6,2 yıllık takip süresi boyunca sürdürülen hedeflenmiş uzun dönemli glisemik kontrolü gerçekleştirmiştir (ortalama açlık plazma glukozu 5,2 mmol/L, HbA1c %6,2). İnsülin glarjin ve herhangi bir kanser için artmış risk arasında hiçbir ilişki yoktu (HR: 1,00; p=0,97, Anlamlı Değil). Ne birleşik halde tüm kanserlerin analizi ne de herhangi bir organ spesifik kanser türünün analizinde insülin glarjin kullanıcıları için artan bir riski ortaya koymamıştır. Sonuçlar insülin glarjinin pre-diyabetten (BAG, BGT) tip 2 diyabet gelişimini %28 yavaşlattığını göstermiştir. (HR: 0,72; p = 0,006). Diğer ikincil sonuçlar mikrovasküler sonuç (böbrek ve göz hastalığı ölçümleri; (HR: 0,97; p= 0,43)) ve tüm nedenlere bağlı ölümün (HR: 0,98; p= 0,70) bir bileşimini içermektedir.

Sanofi Global Diyabet Medikal İşler Başkan Yardımcısı Dr. Riccardo Perfetti şunları söyledi: “Pre-diyabet ya da erken dönem tip 2 diyabetli ve yüksek kardiyovasküler riskli hastalarda, ORIGIN uzun bir zaman süresince, normale yakın düşük ve istikrarlı HbA1c düzeylerini korumanın ve pre-diyabetten diyabete gelişimin potansiyel olarak geciktirilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Sanofi, diyabet ve uzun dönemli glisemik kontrolün etkisinin anlaşılmasını daha iyi hale getirmek için önemli bir katkı olarak bu çalışmaya sponsorolmaktan gurur duymaktadır.”

Hipoglisemik olaylar seyrektir. İnsülin glarjin kolunda, ağır hipoglisemi oranı hasta-yıl başına 0.01 episod iken standard bakımiçin, hasta-yılı başına 0.01 episoddur. İnsülin glarjin ile genel hipoglisemi oranları 100 hasta-yıl başına olaylı 16.7 hasta iken standart bakım için 100 hasta-yıl başına olaylı 5.2 hastadır. Buna ek olarak, insülin glarjin kolundaki katılımcılar için kilo artışı çalışma süresi boyunca ortalama 1,6 kilogramlık bir değerle makuldü.

ORIGIN, insülinlerin genellikle kullanılmadığı bir popülasyonda1 insülin glarjin kullanımını araştırmış ve diyabetin erken dönemlerinde insülin glarjin tedavisinin başlatılmasının potansiyel yararları ve riskleri konusunda yeni veriler sağlamıştır (çalışmaya katılımda tanıdan itibaren geçen ortalama hastalık süresi: 5.8 yıl).
Sanofi Global Diyabet Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierre Chancel konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu son derece önemli uzun dönemli çalışmayı mali olarak destekleme taahhütümüz, diyabeti tedavi etmek ve anlamak için yeni yollar belirlemeye yardımcı olma hedefimizi örnekliyor. Sanofi’nin ORIGIN gözlemlerini ilave iki yıl daha uzatacağını söylemekten mutluluk duyuyorum. Tüm bu veriler, 47 milyon üzeri gerçek yaşam hasta-yıldaki2 ve klinik geliştirme programlarındaki 80.000 katılımcıyı içeren 10 yılı aşkın klinik deneyimdeki kapsamlı Lantus® bulgularının üzerine eklenecektir.”

ORIGIN’in gözlemlerinin uzatılması ORIGINALE olarak adlandırılacaktır (Bir İlk Glarjin Müdahalesi ile Sonuç Azaltımı ve Miras Etkisi).

ORIGIN Hakkında
ORIGIN (Başlangıç Glarjin Müdahalesi ile Sonuç Azaltımı), yüksek kardiyovasküler riske sahip, pre-diyabetik ya da erken dönem tip 2 diyabetli 12.500 kişide standart bakıma karşı Lantus’u (insülin glarjin) değerlendiren, benzersiz, altı yıllık bir dönüm noktası kardiyovasküler (KV) sonuçlar çalışmasıdır. Dünya çapında 40 ülkeyi kapsayan bu çalışma benzerleri arasında bu popülasyondaki dünyanın en uzun ve en büyük randomize klinik çalışması ve insülinin kardiyovasküler sonuçlar üzerindeki etkisini resmen değerlendirme konusundaki ilk çalışmadır. Çalışmada, açlık normoglisemisini hedeflemek için insülin glarjin (Açlık Plazma Glukozu, APG ≤ 95mg/dL) ve ayrı olarak omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri (ÇDYA) kullanılmasının kardiyovasküler hastalık ve/veya ölümü azaltıp azaltamayacağını belirlemek için bir 2×2 faktöriyel tasarım kullanmıştır.3 Standart bakım için atanan katılımcılar, yaşam tarzı önlemleri, diyet değişiklikleri, metformin, sülfonilüreler ve diğer oral anti-diyabetik ajanlar dahil olmak üzere araştırmacının en iyi değerlendirmesi ve yerel kılavuzlar bazında tedavi edilmiştir.

Diyabet Hakkında
Diyabet, gerek pankreasın yeterli insülin (kan şekeri derişimlerini düzenleyen hormon) üretmemesi durumunda gerekse de vücudun ürettiği insülini etkin bir şekilde kullanamaması durumunda oluşan uzun dönemli bir hastalıktır. Bu durum artan kan şekerikonsantrasyonu ile sonuçlanır (hiperglisemi). Zamanla, kontrol edilmeyen hiperglisemi makrovasküler ve mikrovasküler diyabet komplikasyonlara yol açar.4 Büyük kan damarlarını etkileyen makrovasküler komplikasyonlar kalp krizi, inme ve periferik damar hastalıklarını içerir. Mikrovasküler komplikasyonlar gözler (retinopati), böbrek (nefropati) ve sinirlerin (nöropati) küçük kan damarlarını etkiler. Tip 2 diyabet görülme sıklığı, bugün dünya çapında bu koşulla yaşayan 310 milyonun üzerinde kişi gibi endişe verici bir oranda artmaktadır.

Referanslar

  1. Lantus® insülin gerektiğinde diyabet mellitusun tedavisinde endikedir.
  2. Periyodik güvenlik raporu, Nisan 2012.
  3. ORIGIN Çalışması Araştırmacıları, Gerstein H, Yusuf S, ve ark. Rationale, design, and baseline characteristics for a large international trial of cardiovascular disease prevention in people with dysglycemia: the ORIGIN Trial (Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention), Am Heart J 2008;155(1):26–32
  4. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33), Lancet 1998;352(9131):837-853
  5. Dünya Sağlık Örgütü, diyabet özeti, Ağustos 2011

Sanofi Amerikan Diyabet Birliği (ADA) elektronik basın paketini görüntülemek için lütfen şu adrese tıklayınız: www.epresspack2.net/Sanofi-at-ADA

İLGİLİ YAZILAR

10,259BeğenenlerBeğen
11,061TakipçilerTakip Et
8,931TakipçilerTakip Et

TUS’da Başarının Yol Haritası

Hayatta attığın her adım sana özel olmalı Sen gülmelisin hayatına Sen tutmalısın yüreğinde geleceğini Hüzün de neymiş , ne işe yarar ki? Ben yapamam diyerek, ne kadar adım...