test

Primer Karaciğer Tümörlerinde Onkolojik Tedavi

Primer karaciğer tümörlerinde (hepatosellüler kanser) onkolojik tedaviyi anlattığımız en güncel derleme Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi özel sayısında yayımlanmıştır.

Yazının özeti aşağıdadır. Tam metine ulaşmak için tıklayınız: http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-primer-karaciger-tumorlerinde-onkolojik-tedavi-80921.html

ÖZET
Hepatoselüler kanser (HCC), agresif seyir gösteren karaciğer tümörü olup ortalama 5 yıllık sağkalım oranı oldukça kötüdür. HCC genellikle kronik karaciğer hastalığı ve siroz zemininde gelişir. HCC tedavisinde cerrahi, lokal ablatif tedaviler ve sistemik tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir. Hastaların büyük bir çoğunluğu tanı anında küratif tedavi yaklaşımları için uygun değildir. Yapılan farklı çalışmalar neticesinde HCC karsinogenezisi ve proliferasyonunda epidemal büyüme faktörü reseptör (EGFR) ve vasküler endoteyal büyüme faktör reseptör (VEGF) yolağının önemli bir rol aldığı gösterilmiştir. Bu sinyal yolaklarının saptanmasından sonra hedefe yönelik
ajanlar metastatik HCC tedavisinde önemli bir rol almıştır. Metastatik HCC hastalarında hedefe yönelik tedavi ajanları içerisinde ilk sırada tercih edilen ajan sorafenibdir.

Anahtar Kelimeler: Karsinoma, karaciğer hücresi; sorafenip; moleküler hedefe yönelik tedavi

ABSTRACT
Hepatocellular carcinoma is an aggressive liver tumor with a poor 5 year survival rate. HCC is frequently occurs in the setting of chronic liver disease and cirrhosis. For HCC patients treatment modalities; surgery, local ablation treatment and systemic treatments. Most patients WHO are diagnosed with HCC are ineligible for curative local therapy. Several lines of evidence point to a possible role fort he epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling pathway and vasculer endotelyal growth factor receptor in the carcinogenesis and proliferative behavior of HCC. Moleculary targeted therapies are important for metastatic HCC patients after these signaling pathway determined. Sorafenib monotherapy is standard systemic treatment for advanced HCC.

Keywords: Carcinoma, hepatocellular; sorafenib; molecular targeted therapy

İLGİLİ YAZILAR

10,259BeğenenlerBeğen
11,061TakipçilerTakip Et
8,931TakipçilerTakip Et

TUS’da Başarının Yol Haritası

Hayatta attığın her adım sana özel olmalı Sen gülmelisin hayatına Sen tutmalısın yüreğinde geleceğini Hüzün de neymiş , ne işe yarar ki? Ben yapamam diyerek, ne kadar adım...